Tribina „Svetionik“ informiše starije sugrađane o prevenciji raka dojke

Rak dojke predstavlja jedan od najznačajnijih izazova u oblasti javnog zdravlja, kako u Srbiji tako i širom sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godišnje oko 2 miliona žena oboli od raka dojke, a tragično, oko 500 hiljada izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. Dok se Srbija, kada je reč o broju obolelih, nalazi u proseku u odnosu na druge zemlje, po smrtnosti od raka dojke zauzimamo prvo mesto u Evropi. Ovi alarmantni podaci ukazuju na nedovoljnu informisanost i svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja među našim ženama.

U sklopu Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, UG „Svetionik“ organizovalo je tribinu posvećenu ovoj problematici, sa akcentom na  starije sugrađane. Ova tribina imala je za cilj da informiše žene o tome šta je to na šta treba obratiti pažnju kako bi se smanjio rizik od oboljevanja. Ključna tema tribine bila je samopregled, a dr Radovan Divnić, stručnjak iz oblasti zdravstva, detaljno je obrazložio kako se pravilno izvodi samopregled i naglasio njegovu važnost –  Samopregled bi trebalo sprovoditi jednom mesečno.

“Prvo, važno je da žene znaju kako se radi samopregled, kao i da to treba raditi jednom mesečno. Drugi je skrining, to je mamografija, koju treba raditi posle 40 godine života, na svake dve godine, kao i pregled ultrazvukom. To su dve metode koje jedna drugu dopunjuju. Ultrazvuk vidi na primer tumor, ali tačno može da razdvoji da li je cista ili tumor, dok mamografija pokazuje i najranije znake tumora, čak i pre nego što se on razvije.

Što se tiče mamografije, oko 50 odsto žena se javi, što je malo. U svetu postoje razne metode da se te žene nateraju, imaju kazne, kao i plaćanje lečenja, ukoliko se nije odazvala na preventivni pregled, kod nas je još uvek na dobrovoljnoj bazi, i zbog toga su važna ova predavanja, da bi se na vreme otkrili ovi tumori. Izlečenje je 95 odsto kada se na vreme otkrije rak”, rekao je doktor Divnić.

Prema statističkim podacima, izveštaja Svetske zdravstvene organizacije, godišnje oko 2 miliona žena oboli, a umre oko 500 hiljada od raka dojke, i kada se naša zemlja, Srbija, poredi u odnosu na druge zemlje, kada je ova problematika u pitanju, po broju obolelih smo u proseku sa drugim zemljama, ali smo po smrtnosti na prvom mestu u Evropi, što ukazuje da postoji nedovoljna informisanost i da naše žene nemaju svest o značaju ranih i preventivnih pregleda. Takođe, kancelarija za skrining, prema tim izveštajima, godišnje oko 1600 žena umre, a 4 500 žena oboli godišnje od raka dojke, što zahteva aktivnosti na podizanju svesti o značaju preventivnih pregleda.

Pored samopregleda, govorilo se i o skriningu, odnosno preventivnim pregledima kao što su mamografija i ultrazvuk. Mamografija se preporučuje ženama posle 40. godine života i treba je obavljati na svake dve godine. Ova metoda omogućava otkrivanje najranijih znakova tumora, čak i pre nego što se tumor razvije u veliki problem. S druge strane, ultrazvuk se koristi za razlikovanje cista od tumora.

Kao što je istakla Ljiljana Ranković, predstavnica UG „Svetionik,“ postoje individualne planove i aktivnosti usklađeni sa Klubom penzionera i  sa njihovim potrebama. Ključni cilj je da stariji sugrađani budu pravilno informisani, da steknu potrebna znanja u oblasti zdravlja i razviju svest o značaju pravilne upotrebe terapije, rane dijagnostike, i lečenja.

Borba protiv raka dojke zahteva zajednički napor cele zajednice, a udruženja poput „Svetionika“ igraju ključnu ulogu u edukaciji i podizanju svesti o ovoj ozbiljnoj bolesti, posebno među starijom populacijom. Prevencija i ranije otkrivanje ostaju najvažniji faktori za smanjenje smrtnosti od raka dojke, i sve žene bi trebale biti obaveštene o metodama koje im stoje na raspolaganju kako bi zaštitile svoje zdravlje. Ova tribina je samo jedan korak u pravom smeru ka ostvarivanju tog cilja.