U Zvorniku obeležen Međunarodni dan invalidnih lica

Tradicionalnim prijemom za predstavnike ratnih vojnih invalida, invalida rada i ostalih invalidnih lica, koji organizuje Gradonačelnik Zvornika, u petak 1. decembra, je obeležen Međunarodni dan invalidnih lica.

„Na skupu razgovarali smo o problemima ove kategorije stanovništva. Svesni smo problema. Grad Zvornik maksimalno u skladu sa raspoloživim sredstvima i mogućnostima nastoji da ovim kategorijama stanovništva pruži podršku. To činimo kroz zapošljavanje, stipendije, podsticaje, jednokratne novčane pomoći. Znamo da ovo nije dovoljno, tako da ćemo sigurno u narednom periodu maksimalno se truditi da im pružimo još veću podršku u rešavanju njihovih problema“, poručio je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz stvaranje partnerstava među udruženjima i institucijama i na taj način ublažavanje posledica socijalne isključenosti jedan je od glavnih ciljeva obeležavanja 3. decembra u svetu.

Dragislav Mijanović, predsednik Gradske organizacije ratnih-vojnih invalida, rekao je da je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom međunarodni ugovor Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima koji ima za cilj da zaštiti prava i dostojanstvo osoba sa invaliditetom.

„Nažalost, u 21. veku, mi građani Zvornika susrećemo se sa brojnim problemima pri samoj šetnji gradom nailazeći na brojne arhitektonske barijere. Susrećemo se i sa situacijom da invalidna lica ne mogu koristiti gradski prevoz, u neke javne institucije ne mogu ući. Bez obzira na odredbe Zakona u Republici Srpskoj da na svakih 16 zaposlenih mora biti i jedno lice sa invaliditetom, brojni poslodavci izbegavaju takvu praksu,“ istakao je Mijanović.

U Zvorniku je rekonstruisano spomen-obeležje i prilagođen je prilaz za ljude u kolicima, ostaje da se reši i prilaz preko trotoara.

Radenko Josipović, predsednik Saveza invalida rada grada Zvornika, rekao je da se ova kategorija trenutno bori za izmene Zakona iz 2012. godine, kojima će vratiti određene beneficije.

„Na području Zvornika ima oko 1000 invalida rada, dok ih je oko 150 aktivnih u Savezu,“ rekao je Josipović. Grad Zvornik kroz različite programe u gradskom budžetu podstiče veće uključivanje osoba sa invaliditetom u sistem, u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Svaka aktivnost ima za cilj da pomogne građanima Zvornika, bez obzira u koju kategoriju stanovništva spadaju.