USPEŠNA AKCIJA PREVENTIVNIH PREGLEDA, LEKARA ZDRAVSTVENOG CENTRA LOZNICA, U DRAGINCU

Lekari Zdravstvenog centra Loznica, juče su u Dragincu, sproveli uspešnu akciju preventivnih pregleda.

Ova aktivnost deo je kontinuiranog napora Zdravstvenog centra Loznica da unapredi zdravstvenu svest zajednice i obezbedi pravovremenu dijagnostiku potencijalnih zdravstvenih problema. Tokom akcije, građani Draginca su imali priliku da besplatno provere svoje zdravstveno stanje kroz različite medicinske preglede.

Draga Tadić, šef odseka Preventivnog centra, jedna od učesnika akcije, istakla je značaj preventivnih pregleda.
„Prevencija je ključna u očuvanju zdravlja. Rano otkrivanje potencijalnih problema omogućava nam da preduzmemo adekvatne korake i sprečimo dalje komplikacije. Zadovoljstvo nam je što smo imali priliku da pružimo ovu uslugu stanovnicima Draginca“, rekla je Tadić.

Ova akcija deo je šireg angažmana Zdravstvenog centra Loznica u promociji preventivne medicine i podizanju svesti o važnosti redovnih zdravstvenih pregleda. Nastavak aktivnosti planiran je u narednom periodu kako bi se obuhvatilo što veće broj građana na celoj teritoriji Loznice.