Petrović predstavio viziju grada za buduće generacije

U prepunoj sali Vukovog domu kulture u Loznici, večeras je predstavljena Vizija razvoja grada. Ova prezentacija, koja je plod ideja dosadašnjeg gradonačelnika i trenutnog predsednika Privremenog organa grada, Vidoja Petrovića, predstavlja temelj za ubrzani razvoj Loznice.

„Pred nama je novi period, period razvoja grada Loznice koji će obuhvatiti narednih 15 i više godina,“ rekao je Petrović u obraćanju nakon prezentacije.

Predložena vizija uključuje sportsko-rekreativni kompleks sa stadionom, sportskom dvoranom, olimpijskim bazenom, i atletskim stadionom koji je trenutno u izgradnji. U toku je i izrada idejnog projekta zatvorenog bazena koji će biti izgrađen po FINA standardima. U neposrednoj blizini planira se izgradnja stambenog naselja s vrtićem, trgovinskim centrom, linearnim parkom i istočnom gradskom kapijom, koju prvi čovek Loznice opisuje kao „Novi Beograd u malom“.

Vizija takođe obuhvata izgradnju 55 kilometara brzog puta, koji će značajno doprineti razvoju privrede i privlačenju novih investitora. Planirana je i izgradnja javne garaže na Trgu Jovana Cvijića sa 500 novih parking mesta koja će rešiti problem parkiranja u centru grada.

Petrović je najavio i konkurs za novi gradski centar, smešten između pijace i Banjskog puta, ispod stare lozničke crkve Pokrova Presvete Bogorodice, koji će biti posvećen promociji kulture. U toku su pripreme za izgradnju nove industrijske zone „Sever“, blizu brze saobraćajnice, kao i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Grad planira modernizaciju upravljanja otpadom, uključujući primarnu i sekundarnu selekciju, kako bi se smanjili troškovi transporta otpada u Reciklažni centar „Eko-Tamnava“. Nadalje, planira se izgradnja parkovskog kompleksa koji će biti „Košutnjak u malom“, po rečima gradonačelnika.

Nizvodno od Branjeva planira se izgradnja 150-200 vikendica u okviru 3-4 vikend-naselja sa ugostiteljskim sadržajima i bazenima. Oko 5 hektara na Šancu je određeno za ekskluzivno stambeno naselje. U planu je i izgradnja novog naselja Viskoza uz podršku države.

„S obzirom na izgradnju brze saobraćajnice i sve započete investicije, nema sumnje da će se ovaj grad znatno proširiti u budućnosti. Sve više ljudi već dolazi da radi u Loznicu, a takvih će biti još više,“ objasnio je Petrović.

Idejno rešenje za zapadnu kapiju Loznice, koja će biti Trg privrednika, takođe je predstavljeno.

Iako vremenski nije bilo prilike da se uključi u prezentaciju, Petrović je najavio i planove za otvaranje dnevnog boravka za starije osobe i decu sa teškoćama u razvoju. U zdravstvo je već uloženo preko 50 miliona evra, a planira se izgradnja objekta za stanovanje lekara, uz obećanje da će kroz konkurs Ministarstva zdravlja oni koji dođu da rade u Loznicu imati rešeno stambeno pitanje na 15 godina.

„Zajedno, zbog nas, zbog naše istorije, zbog naše dece,“ zaključio je Petrović, vidno ponet emocijama.