Crveni krst Loznica: Tolerancija i prevencija

Uoči Međunarodnog dana tolerancije, Crveni krst Loznica je organizovao informativne radionice o toleranciji u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Klupcima. Ove edukativne aktivnosti imale su za cilj podizanje svesti među učenicima o važnosti tolerancije u savremenom društvu.

Radionice su bile podeljene u dve grupe, obuhvatajući učenike drugog i trećeg, kao i petog i šestog razreda. Tokom radionica, učenici su imali priliku da čuju stručna objašnjenja od saradnika Crvenog krsta Loznica o samom pojmu tolerancije i zašto je ona ključna za sve koji teže suživotu u današnjem društvu.

Pored toga, obe grupe učenika prošle su kroz radionicu o prevenciji trgovine ljudima, doprinoseći obrazovanju mladih o ovom ozbiljnom globalnom problemu.

U okviru obeležavanja meseca borbe protiv bolesti zavisnosti, Crveni krst Loznica je u saradnji sa Zdravstvenim centrom „Loznica“ organizovao predavanje pod nazivom „O psihoaktivnim supstancama: duvan, alkohol, droge“. Predavanje je bilo namenjeno učenicima petog i šestog razreda, a izlaganje je držao dr Drako Tešmanović, specijalista socijalne medicine i načelnik službe Polivalentne patronaže.

Dr Tešmanović je tokom predavanja pružio relevantne informacije o psihoaktivnim supstancama, istakavši ozbiljnost problema zloupotrebe duvana, alkohola i droga. Cilj predavanja bio je da edukuje učenike o štetnim efektima ovih supstanci i podstakne ih na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju.

Aktivnosti Crvenog krsta Loznica predstavljaju korak ka izgradnji svesti o važnim temama među mladima i doprinose formiranju odgovornih građana u budućnosti.