Kako se rešiti kabastog otpada

U nastojanju da unapredi sistem upravljanja otpadom, JKP „Naš dom“ u Loznici sprovodi efikasne mere za odnošenje kabastog otpada, čime se podstiče odgovorno postupanje građana.

Kabasti otpad obuhvata sve ono što nije dozvoljeno bacati u standardne kontejnere, uključujući nameštaj, električne aparate, prozore, vrata i slično. Goran Gajić, poslovođa u sektoru higijena JKP „Naš dom“, ističe da je ključni korak ka pravilnom odlaganju kabastog otpada prethodna najava telefonom na broj 015/7882291.

„Korisnici koji imaju potrebu za odnošenjem kabastog otpada trebalo bi da se jave sektoru za odnošenje kabastog otpada putem navedenog broja. Nakon toga, vrši se dogovor oko termina odnošenja, čime se obezbeđuje efikasnost u pružanju ove usluge“, napominje Gajić.

Upravljanje drugim vrstama otpada, poput građevinskog otpada, biorazgradivog otpada ili zemlje, takođe se vrši prethodnom prijavom telefonskim putem, ali uz primenu cenovnika za vanredne usluge. Važno je naglasiti da odvoz ovih vrsta otpada nije besplatan, te građani trebaju biti svesni troškova povezanih s ovom vrstom usluge.

JKP „Naš dom“ poziva građane Loznice da aktivno učestvuju u procesu upravljanja otpadom, pridržavajući se propisanih procedura za odnošenje kabastog i ostalih vrsta otpada. Ovaj korak doprinosi očuvanju životne sredine i stvaranju zdravijeg i čistijeg okruženja za sve građane.