Loznica se okreće prevenciji: Zdravstveni centar realizovao preglede za očuvanje zdravlja zajednice

Zdravstveni centar u Loznici danas je uspešno organizovao seriju preventivnih pregleda za građane. Ovi pregledi, deo šire inicijative za unapređenje zdravstvene svesti i prevencije bolesti, privukli su značajan broj meštana.

Tokom dana, ukupno 41 pacijent je prošao kroz lekarske preglede, uključujući merenje telesne mase, indeksa telesne mase (BMI) i krvnog pritiska, što predstavlja važan korak u ranoj detekciji potencijalnih zdravstvenih rizika i podizanju svesti o važnosti redovnih medicinskih pregleda.

Laboratorijski testovi su takođe igrali ključnu ulogu u ovom događaju. Glikemija je izmerena kod 32 pacijenta, što je bitno za praćenje nivoa šećera u krvi i prevenciju dijabetesa. Pored toga, isti broj pacijenata je testiran na lipidni status i nivo HbA1c, što su kritični parametri za procenu rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Ovakvi preventivni pregledi su od suštinskog značaja, jer pružaju priliku za rano otkrivanje i lečenje, ističu lekari u Zdravstvenom centru i naglašavaju da je prevencija ključna za očuvanje dobrog zdravlja i smanjenje opterećenja na zdravstveni sistem.

Zdravstveni centar Loznica planira da nastavi sa ovakvim i sličnim programima, te poziva sve građane da se aktivno uključe u brigu o svom zdravlju.