Intenzivna akcija suzbijanja ambrozije u Loznici radi zaštite zdravlja građana

U cilju zaštite zdravlja građana, Grad Loznica je pokrenuo intenzivnu akciju suzbijanja korovske biljke ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.). Ovaj alergeni korov izaziva ozbiljne alergijske reakcije kod osoba sklonih alergijama, stoga je neophodno preduzeti konkretne korake radi suzbijanja njegovog širenja.

S obzirom na izraženu prisutnost ambrozije na širem području Grada Loznice, gradski organi su doneli uredbu kojom se propisuju obavezne mere suzbijanja ove štetne biljke. U skladu sa uredbom objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 69/2006, pozivaju se kako pravna, tako i fizička lica vlasnici i korisnici zemljišta da preduzmu sledeće mere:

  1. Agrotehničke mere na poljoprivrednom zemljištu: Redovno primenjivanje agrotehničkih mera i tretiranje korova dozvoljenim hemijskim preparatima ili mehaničkim putem.
  2. Održavanje javnih zelenih površina: Redovno košenje trave na javnim zelenim površinama kako bi se sprečilo širenje ambrozije.
  3. Tretiranje površina duž puteva, vodotokova i kanala: Košenje ili tretiranje hemijskim sredstvima površina duž puteva i vodenih tokova.
  4. Održavanje površina uz poljske puteve: Okopavanje, košenje ili tretiranje hemijskim sredstvima površina uz poljske puteve na poljoprivrednom zemljištu.

Komunalna inspekcija i Komunalna policija su aktivno uključene u sprovođenje ove akcije. Oni će vršiti pojačane kontrole na poljoprivrednim i javnim površinama kako bi evidentirali parcele koje su prekrivene ambrozijom. Građani takođe imaju mogućnost da prijave lokacije gde primećuju prisustvo ambrozije putem telefona Komunalne inspekcije i Komunalne policije na brojeve 879 290 i 889 494.

Ukoliko se utvrdi da vlasnici i korisnici zemljišta ne preduzimaju potrebne mere suzbijanja u propisanom roku, dalje mere će preduzeti fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Građani su pozvani da se aktivno uključe u ovu akciju kako bi zajedno doprineli uklanjanju ambrozije i time olakšali život svim sugrađanima, posebno onima koji se suočavaju sa alergijskim reakcijama izazvanim ovom biljkom. Ova zajednička borba protiv ambrozije doprineće stvaranju zdravijeg i prijatnijeg okruženja za sve građane Grada Loznice.