U susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad starijima

Crveni krst Loznica će u skladu sa kalendarom aktivnosti obeležiti 15. jun – svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima

15. jun, kao dan borbe protiv nasilja nad starijima, ustanovila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA) 2006. god. Na preporuku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Crveni krst Srbije ga obeležava od 2007.god, dok je opet na inicijativu Međunarodnog komiteta ušao u zvanični kalendar Ujedinjenih nacija od 2011. godine.

Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima je globalna kampanja koja stavlja u fokus jedan od problema od globalnog značaja, kako u sferi ljudskih prava tako i u sferi javnog zdravlja, te poziva na akciju u cilju unapređenja zaštite prava, zdravlja i dobrobiti starijih osoba.

Crveni krst Loznica će ove godine obeležiti ovaj dan kroz Klub za stare, druženjem starijih sugrađana u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 10 časova, uz razgovor o problemu nasilja nad starijima, sa akcentom na prepoznavanje nasilja i delovanje u slučaju da se ono dogodi, kao i uličnom akcijom na šetalištu ispred Vukovog doma kulture od 10:30 časova, gde će svim našim starijim sugrađanima biti podeljen odgovarajući propagandni materijal.