Konačni rezultati popisa stanovništva – Ko sve živi u Loznici?

Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva, u Loznici živi najviše Srba, zatim Muslimana, pa Jugoslovena. Podaci pokazuju da Loznica danas ima 72.062 stanovnika. Prema popisu stanovništva u gradu živi 23.988, a u prigradskim naseljima i selima 48.074 stanovnika.

Trenutno u Loznici živi 67.202 Srba, 590 Roma, 265 Muslimana, 232 Rusa, 123 Bošnjaka,  67 Jugoslovena, 44 Hrvata, 24 Makedonca, 17 Crnogoraca, mali broj Nemaca, dok za 2877 nije poznato, a 455 stanovnika nije se izjasnilo.

Od 72.062 stanovnika, 35 252 su muškarci, a žena je nešto više 36. 810. U gradu živi 11.126 muškaraca i 12 862 žene, dok je u van gradske zone 24.126 muškaraca i 23. 948 žena.

Republički zavod za statistiku objavio je Knjigu jedan – „Nacionalna pripadnost“, u kojoj su dati konačni rezultati Popisa 2022. godine o ukupnom broju stanovnika Srbije, po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi.

Ovom knjigom, kako se navodi, Republički zavod za statistiku počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva – 3.415.025 ili 51,4 odsto, dok je muškaraca 3.231.978 ili 48,6 odsto, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.