Rekonstrukcija platoa na Lagatoru

Juče je započeta rekonstrukcija betonskog platoa ispred Ustanove za  fizičku kulturu „Lagator“.

 Reč je o radovima na 750 kvadrata parking prostora gde se uklanja dotrajala betonska podloga, nasipanjem rizle odvija nivelacija i postavlja novi asfalt. Kako saznajemo od izvođača radova iz

Preduzeća za puteve „Valjevo“ novi asfaltni zastor će se potpuno spojiti sa obeleženim prostorom novog poligona za obuku vozača, koji je u vlasništvu grada Loznice.

Radovi na platou Lagatora značajno će unaprediti prilaze vozilima koja dolaze iz ulice Miloša Pocerca.