Poziv za dostavljanje predloga za priznanja grada

Javna priznanja Grada Loznica mogu se dodeliti građanima Republike Srbije, stranim državljanima, istaknutim ličnostima, međunarodnim organizacijama udruženjima, nevladinim organizacijama i drugim oblicima delova nja civilnog sektora, državnim organima ili organima jedinice lokalne samouprave, odnosno pravnim licima koji su ostvarili izuzet na dostignuća i postigli vidne rezultate koji doprinose bržem, uspešnijem i humanijem razvoju grada u oblasti: privrede, nauke, kulture, prosvete, zdravstvene i socijalne za štite, sporta, umetnosti i drugim oblastima društvenor života od interesa za grad Loznicu, ostvarivanju i razvoju demokratije i društva.

U jednoj godini može se dodeliti najviše tri povelje, deset plaketa i jedno priznanje počasni građanin.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu javnih priznanja imaju preduzeća, usta nove, druge organizacije i organi, grupe građana i pojedinci.
Predlog sadrži nodatke o kandidatu , obrazloženje o izuzetnim dostignuć ima i vidnim rezultat ima, eventualne dokaze kao i naznačenje za koje javno priznanje se predlog dostavlja.

Predloge za dodelu javnih priznanja dostaviti u pisanom obliku preko pisarnice Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Loznica – Komisija za dodelu javnih priznanja, ul . Karađorđeva br. 2, 15300 Loznica.


Predlozi se dostavljaju najkasnije do 10. maja 2022. godine.

Javna priznanja uručuju se dobitnicima na svečanosti koja se održava 16. juna, povodom Dana Grada.