Stambeno zbrinjavanje u Loznici za najmanje još 97 porodica izbeglih lica u 2021. godini

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije koji je obezbedio novčana sredstva i druge vrste pomoći, i drugim donatorima, Povereništvo za izbeglice i migracije grada Loznice i grad Loznica, zaključno sa 2020. godinom, zbrinuli su 272 porodice izbeglih i interno raseljenih lica iz budžeta, kao i 77 porodica izbeglih i interno raseljenih lica iz RHP programa – navodi se u izveštaju Povereništa za izbeglice i migracije grada Loznice.

Zakup sa mogućnošću kupovine
Trajni vidovi zbrinjavanja podrrazumevali su otkup seoskih kuća sa okućnicom, dodelu paketa građevinskog materijala na ime poboljšanja uslova stanovanja, dodelu stambenih jedinica kroz „Zakup sa mogućnošću kupovine“ na lokacijama u Lozničkom polju ul.Železnička br. 21I i u Loznici ul. Kajmakčalanska 15 B., dodelu stambenih jedinica na korišćenje (Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ), lokacija Loznica ul. Kajmakčalanska 15B; kao i dodelu i izgradnju montažnih kuća za porodice koje su bile vlasnici parcela sa dozvoljenom gradnjom.


Takođe, ekonomska podrška pružena je za 169 porodica izbeglih i interno raseljenih lica dodelom paketa ekonomskog osnaživanja, kroz bespovratna sredstva kao što su mašine, alata, oprema, plastenici sa sistemom za navodnjavanje, i td .
Grad Loznica je po svakom potpisanom Ugovoru o saradnji učestvovao sa po 10 % od ukupnih sredstava, a ostala novčana sredstva je obezbeđivao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Samo za infrastrukturno ulaganje i opremanje za stambeni objekat od 30 stambenih jedinica koji je svečano useljen 21.04.2019. godine, grad Loznica iz budžeta je izdvojio oko 22.000.000,00 dinara.
Do kraja 2021. godine, planirano je zbrinjavanje najmanje još 97 porodica izbeglih lica, dok potrebu za trajnim zbrinjavanjem ima još oko 165 porodica izbeglih lica i 10 porodica interno raseljenih lica na teritoriji grada Loznice, dodelom po 30 stambenih jedinica u tri kategorije, kroz „Zakup sa mogućnošću kupovine“ na lokaciji u Lozničkom polju ul.Železnička br. 21J, kao i „Zakup sa mogućnošću kupovine“ na lokaciji u naselje „ LAGATOR“, te na korišćenje ( Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ), na lokaciji u Lozničkom polju ul. Železnička 21J.


Projektom Regionalni stambeni program planiran je otkup seoskih kuća sa okućnicom za 7 porodica.
Na području grada Loznice na dan 08.02.2021. godine, evidentirano je 490 izbeglih lica kojima je produžen izbeglički status, tj. ovaj broj izbeglih lica dobio je nove izbegličke legitimacije nakon poslednje registracije istih koja je obavljena u vremenskom periodu od 27.11.2004. do 25.01.2005. godine, a na koju se odazvalo 4596 izbeglih lica.


Na teritoriji grada Loznice evidentirano je i 171 interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije i 11 povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. Procene su da na teritoriji grada Loznice boravi preko 4 500 lica sa područja bivših Republika SFRJ – zaključak je Povereništa za izbeglice i migracije.