Dom zdravlja Loznica sprovodi vakcinaciju protiv gripa

Dom zdravlja Loznica je preuzeo 3.700 doza inaktivisane četvorovalentne vakcine protiv gripa za sezonu 2023/2024 i započeo vakcinaciju, distribuirajući doze prema potrebama zdravstvenih stanica, ambulanti i Preventivnog centra.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu, Dom zdravlja Loznica primenjuje četvorovalentnu vakcinu protiv gripa, koja pokriva cirkulišuće varijante virusa A (H1N1)pdm, A (H3N2) i dve linije tipa B (Victoria i Yamagata). Ova vakcina, slično praksi zemalja Evropske Unije i SAD, pokazala se kao bezbedna i efikasna u sprečavanju obolevanja od gripa.

Vakcinacija se sprovodi od prve nedelje oktobra, uz podsećanje da se zaštitna antitela formiraju najmanje dve nedelje nakon vakcinacije. Preporučuje se vakcinacija pre početka sezone gripa, ali je opravdana tokom celog perioda dok virus kruži u populaciji. Imunitet traje od 6 do 12 meseci, pa se redovna vakcinacija preporučuje svake godine.

Građani se mogu vakcinisati na svim punktovima Doma zdravlja, a poseban akcenat stavlja se na lica u riziku od teških formi gripa. To uključuje trudnice, osobe sa hroničnim bolestima pluća, kardiovaskularnog sistema, bubrega, metaboličkim bolestima, hroničnim neurološkim poremećajima, malignim oboljenjima, oslabljenim imunitetom, lica starija od 65 godina i članove porodica bolesnika u povećanom riziku.

Dodatno, vakcinacija se obavezno sprovodi u gerontološkim centrima, socijalno-zdravstvenim ustanovama te među zdravstvenim i socijalnim radnicima.

Ove mere predstavljaju preventivni korak u zaštiti građana od gripa i smanjenju rizika od komplikacija. Dom zdravlja Loznica osigurava dovoljan broj doza za sve zainteresovane građane, naglašavajući važnost vakcinacije u očuvanju zdravlja zajednice.