Preventivni pregledi u DZ i OB Loznica održani 4. i 5. novembra – Pregled u brojkama

U okviru preventivnih pregleda koji su se odvijali 4. i 5. novembra u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Loznici, ukupno se javilo 185 pacijenata za opšti lekarski pregled.

Prema podacima prikupljenim tokom dva dana, 55% pacijenata su ženskog pola, dok je 45% muškaraca. Ovaj podatak ukazuje na značajno veće interesovanje žena za preventivno zdravstveno praćenje.

Od 185 pregledanih pacijenata, EKG je urađen kod njih 83, dok su laboratorijske analize obavljene za njih 146. Ovi podaci ukazuju na važnost dijagnostičkih procedura koje mogu rano otkriti potencijalne zdravstvene probleme.

Dodatno, 7 pacijenata upućeno je na internistički pregled, što ukazuje na potrebu za detaljnijom procenom njihovog zdravstvenog stanja.

Ovakvi preventivni pregledi su ključni za identifikaciju rizika i pravovremenu intervenciju.