Loznica nastavlja aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti

Gradska uprava Loznice raspisala je četiri javna poziva za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada.

Aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada, koje su predmet ovog javnog konkursa, podrazumevaju zamenu fasade na stambenim objektima, popravku instalacija, uređaja, opreme i krovova.

Kada je u pitanju konkurs za zamenu fasade na stambenim objektima, gradski mendžer, Dejan Stalović, koji je ujedno i predsednik komisije na realizaciji pomenutih konkursa, je napomenuo da se svi zainteresovani za ovaj konkurs mogu prijaviti u narednih 30 dana.

Ukupan iznos sredstava opredeljen budžetom grada Loznice za tu namenu iznosi 47 miliona 800 hiljada dinara, dok maksimalna sredstva za učešće u sufinansiranju aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada koje obezbeđuje grad iznose maksimalno 70 odsto od predračuna potrebnih finansijskih sredstava.

Pored konkursa za zamenu fasade na stambenim objektima, Stalović je najavio i ostala tri aktuelna konkursa; konkurs za unapređenje svojstava zgrade u smislu popravke instalacija, uređaja, opreme i krovova. Za realizaciju pomenutih javnih poziva, takođe, su obezbeđena sredstva u gradskom budžetu od po 3,5 miliona dinara, dok je učešće grada u realizaciji tih aktivnosti do 50 procenata.

Stalović je podsetio da je 2020. godine, kada je grad započeo aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti, bilo ukupno 27 potpisanih i realizovanih ugovora, 2021. godine je bilo 60, dok je 2022. godine potpisano 77 ugovora, ukupno 164 realizovana ugovora. Od toga je urađeno 11 fasada u gradu, rekonstruisano je 22 krova, u 36 zgrada je ugrađena nova oprema i uređaji, dok je u 95 stambenih zajednica urađena nova instalacija.

U ime rukovodstva grada i komisije zadužene za realizaciju kokursa za poboljšanje energetske efikasnosti u Loznici, Stalović je izrazio nadu i očekivanja da će građani i upravnici zgrada prepoznati značaj ovih konkursa i da će se adekvatno i pravovremeno odazavati na poziv lokalne samouprave.

Sve informacije za aktuelne konkurse vezane za unapređenje energetske efikasnosti zainteresovani mogu pronaći na sajtu grada, www.loznica.rs.