Uručena donacija Domu za decu i omladinu u Banji Koviljači

Dom za decu i omladinu “Vera Blagojević” u Banji Koviljači danas je dobio vrednu donaciju od grupe građna Banje Koviljače, organizatora akcije “Humanitarni bik za socijalno ugroženu decu”.  

Mira Terzić, vršilac dužnosti direktora Doma u Banji Koviljači, je podsetila da je u pitanju ustanova socijalne zaštite koja pruža usluge smeštaja deci i omladini bez roditeljskog staranja i deci sa smetnjama u razvoju. Ona je dodala da se ustanova kao takva finasira iz budžeta Republike Srbije i da ta sredstva često ne mogu da zadovolje sve potrebe korisnika ustanove, te da su im ovakve donacije i te kako značjane. Dom za decu i omladinu “Vera Blagojević” u Banji Koviljači ima mogućnost da zbrine 60 korisnika, u ustanovi trenutno boravi 17 dece i mladih.

U akciji „Humanitarni bik za socijalno ugroženu decu Banje Koviljače“, koju su pokrenuli Darko Marković, Jovana Popović i Nikola Jeftić, sakupljena su značajna sredstva. Od tog iznosa 300 hiljada dinara, je prosleđeno deci Doma „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači, dok će 120 hiljada dinara biti uplaćeno na račun Udruženja „Plava školjka“ za izgradnju kuće „Nede“ u Banji Koviljači.

Dom za decu i omladinu “Vera Blagojević” u Banji Koviljači počeo je sa radom 5. septembra 1983. godine kao jedina ustanova ovakvog tipa u regionu, za to vreme više od 500 korisnika je koristilo usluge Doma. Kako nam je prenela direktorica ove ustanove, organizacija rada, života, vaspitanja i obrazovanja korisnika se zasniva na poznavanju psihosocijalnih uslova koji su doveli do razvoja ličnosti svih korisnika, zatim na individualnom pristupu i stvaranju atmosfere koja je približna porodičnom okruženju.