Građani Loznice imaju priliku za priključenje na komunalnu infrastrukturu u nelegalnim objektima: Rok za prijave do 15. oktobra

Građani Srbije koji žive u nelegalno izgrađenim objektima sada imaju priliku da legalno priključe svoje domove na komunalnu infrastrukturu, uključujući struju, grejanje, vodu i kanalizaciju. Rok za podnošenje prijava je od 15. septembra do 15. oktobra, a postupak je detaljno objašnjen kako bi se olakšalo proces legalizacije.

Načelnik Gradske uprave u Loznici, Milorad Matić, ističe da lokalna samouprava ima rok od 15 dana da izda potvrdu o mogućnosti priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu.

Ova inicijativa nalaže preduzećima da hitno obave radove, pri čemu će se ugovori potpisivati po cenovniku koji važi i za ostale građane. Uputstvo za proceduru prijave i potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu resornog ministarstva, kao i na šalteru Gradske uprave.