Program adaptacije obavezan u svim vrtićima

Prema planu rada za 2023/2024. godinu u prvoj polovini septembra u svim vrtićima PU Bambi u Loznici odvijaće se program adaptacije.

Program adaptacije namenjen je novim korisnicima usluga PU Bambi kako bi se što lakše prilagodili novom okruženju. Po završetku ovogodišnjeg konkursa za upis dece u radnu 2023/2024. godinu upisano je 198 novih mališana, a negde oko 150 dece trenutno učestvuje u programu adaptacije. To su uglavnom deca jaslenog uzrasta i mlađih vaspitnih grupa.

O značaju prilagođavanja dece u prvim nedeljama boravka u vrtiću, savetima i uopšte procesu adaptacije za naš program je govorila Anđelka Cvetinović, stručni saradnik – psiholog u PU Bambi.

PU Bambi u Loznici ima 4 stručna saradnika: dva pedagoga, jednog psihologa i logopeda koji su tokom cele godine dostupni roditeljima za različita pitanja i probleme vezane za dečji razvoj.

Cvetinović ističe da kod neke dece proces prilagođavanja može da potraje i do 6 meseci, da je do sada bilo takih slučajeva ali da su veoma retki.

Ove godine PU Bambi, ukupno u svim vrtićima, broji više od 1850 dece, od toga deset grupa su deca koja su obuhvaćena programom adaptacije.