Usvojen prvi rebalans budžeta grada Loznice

Odbornici Skupštine grada Loznice, na 23. redovnoj sednici, između ostalog, usvojili su prvi rebalans budžeta u ovoj godini.

Predsednica Skupštine grada Loznice, Milena Manojlović Knežević, na početku sednice, kojoj je prisustvovalo 43 od ukupno 59 odbornika, najavila je dopunu predloženog dnevnog reda novom tačkom – Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke Gradske uprave Loznice. Kako je objasnila, reč je o predlogu Gradskog veća da se izmeni organizacija Gradske uprave formiranjem novog, desetog, odeljenja u okviru lokalne samouprave. Predsednica Skupštine je dodala da su više godina unazad od strane organa grada stvoreni tehnički preduslovi u cilju povećanja efikasnosti rada Gradske uprave u različitim oblastima, između ostalog, uključujući digitalizaciju i povećan broj elektronskih usluga za potrebe građana i privrede. Ovaj predlog usvojen je većinom glasova odbornika.

Prva tačka dnevnog reda Predlog akata u vezi sa rebalansom budžeta grada Loznice za 2023. godinu, imala je 13 podtačaka, među kojima, Predlog Odluke o rebalansu budžeta grada Loznice za 2023. godinu. Odbornici su, između ostalog, razmatrali i usvojili predloge odluka o davanju saglasnosti na programe o izmenama i dopunama programa poslovanja dva javna preduzeća, KJP Naš dom i Toplana Loznica, kao i javnih ustanova za 2023. godinu.

Izvestilac, načelnik Odeljenja za finasije i lokalnu poresku administraciju, Zoran Tomić, je rekao da se prvi rebalans budžeta grada za ovu godinu radi usled potrebe usklađivanja tekućih prihoda i primanja sa tekućim izdacima i rashodima budžeta grada Loznice, budući da je grad u prvih 6 meseci tekuće godine ostvario uvećane prihode u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 210 miliona dinara. Kako je Tomić naveo, od tog iznosa samo porez na zarade iznosi 116 miliona dinara, porez na prihode od samostalnih delatnosti 50 miliona dinara, porez na ostale prihode 11 miliona dinara, porez na imovinu 34 miliona dinara. Načelnik Odeljenja za finasije je istakao da su na skoro svim pozicijama na prihodnoj strani budžeta ostvareni pozitivni rezultati.

Ukupni prihodi budžeta grada Loznice planirani su u iznosu od 4 milijarde 441 milion dinara, od čega samo prihodi budžeta iznose 3 milijarde 775 miliona dinara.

Nakon diskusije o prvom rebalansu budžeta grada Loznice za ovu godinu, koja je trajala više od dva sata, odbornicima i javnosti obratio se gradonačelnik Vidoje Petrović.

U nastavku sednice većinom glasova odbornika, usvojen je Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Lešnica, Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za sprečavanje nasilja u porodici, za period od 2023. do 2026. godine, Predlog Odluke o izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Loznice, kao i izveštaji o radu Gradskog pravobranilaštva i Gradskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu.  

Odbornici su usvojili i Predlog rešenja o prihvatanju Informacije Gradske uprave  – Odseka za planiranje odbrane i vanredne situacije o aktivnostima tokom vanredne situacije grada u period maj/jul 2023. godine.

Do kraja 23. redovne sednice Skupštine grada Loznice data je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta PU Bambi, a za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Toplana – Loznica ponovo je imenovan Milan Račić, strukovni specijalista ekonomije iz Loznice.