Skupština Loznice: Nova industrijska zona „Sever“

Odluka o donošenju plana detaljne regulacije industrijske zone „Sever“ izazvala je najveću pažnju odbornika na 21. sednici Skupštine grada, koji su o ovoj temi vodili jednoipočasovnu diskusiju.

Imajući u vidu da je industrijska zona „Šepak“, čija je površina 83 hektara, skoro u potpunosti popunjena javila se potreba za planiranjem nove industrijske zone koja nosi naziv „Sever“. Dragana Jovanović, glavni gradski urbanista, je objasnila da se nova industrijska zona nalazi u severnom delu katastarske opštine Loznica na oko tri kilometra od postojeće industrijske zone „Šepak“, u delu uz budući brzi put. Nova industrijska zona sa istočne strane je okružena Grobljanskom ulicom, sa južne i sa zapadne strane se nalazi nekadašnji prostor PD Gučevo, dok je sa severne strana brza saobraćajnica. Zemljište za novu industrijsku zonu je u svojini Republike Srbije, korisnik je Ministarstvo poljoprivrede i jedan manji deo se nalazi u privatnoj svojini. Ukupna površina nove industrijske zone je oko 70 hektara.

Jovanovićeva je istakla da je osnovni cilj plana stvaranje novih razvojnih i planskih mogućnosti za privođenje prostora planskoj nameni i za opremanje zemljišta neophodnom infrastrukturom.

Na kraju diskusije po ovoj tački dnevnog reda, odbornicima i javnosti obratio se gradonačelnik Vidoje Petrović.

“Mnogo sam srećan, kao i većina vas ovde, kao i naši građani, što smo uspeli zajedno sa našom državom, uz snažnu podršku predsednika Republike i naše Vlade, da našu industrijsku zonu “Šepak”, popunimo do zadnjeg kvadratnog metra. Efekti jedne odgovorne politike, jedna vizija koja je uvek okrenuta na period od 10, 15 i 20 godina unapred, je u punom kapacitetu dala svoj rezultat, a najočitiji primer je industrijska zona Šepak”.

 Gradonačelnik je podsetio da je  2005. godine na njegov predlog, ondašnja Vlada Republike Srbije donela zaključak o  formiranju IZ Šepak.

 “Ona je potpunosti infrastrukturno opremljena i ni jedan dinar nije otišao lozničkih para, nego je sve to podržano kroz projektno finansiranje sa centralnog nivoa od strane Republike Srbije, sve drugo su bile laži. Lično, prošao  sam kroz jedan pakao od ljudi koji su dovodili kojekakve kamermane i televizije da snimaju IZ Šepak i da kažu – evo gde su lozničke pare, a lagali su kao psi.  Danas imamo nešto čime se mi ponosimo ali mnogo je važnije imamo na hiljade građana i porodica, koji su došli u poziciju da mogu da ostvare i jedno od ustavnih prava, a to je pravo na rad,  da organizuju svoj život i svoje porodice, da baštine sve ono što je jedno civilizacijsko dostignuće. Sa druge strane imali smo snažne otpore onih koji su na svaki način pokušavali da zaustave takav jedan projekat i nešto što se zove – život jednog grada. Danas kada je pred vama materijal i tačka o kojoj je reč, a  to je odluka o  Planu detaljne regulacije IZ Sever,  mislim da je to nešto što, čini mi se, vas svrstava u neku istorijsku kategoriju, da za relativno kratko vreme dolazimo u situaciju da smo postali zaista jedna sredina sa povoljnim poslovnim okruženjem u koju investitori žele da dođu. Slao je naš predsednik investitore u sve gradove i opštine Srbije ali  nisu se tamo zadržali, ovde su ostali. Bili smo spremni, bili smo odgovorni jer smo na istom zadatku. Dakle, danas kada ćemo usvojiti  ovu odluku mislim da je to nešto na ponos svih nas, kao i nešto što će dodatno ohrabriti naše sugrađane, od najmlađih do najstarijih, da njihov grad, njihova i naša Loznica ima budućnost, da u svom gradu mogu da žive, odnosno da rade i žive od svog rada i planiraju svoju budućnost”, rekao je u uvodnom obraćanju Petrović.

U nastavku sednice, Jovan Miladinović, načelnik Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj je izneo predlog zaključka o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti u javnim preduzećima, čiji je osnivač grad Loznica, za period od prvog januara do 31. decembra 2022. godine, sa analizom poslovanja javnih preduzeća.

Miladinović je izneo i predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za koncesiju – poveravnje obavljanja delatnosti gradsko – prigradskog prevoza putnika na paketu „C“ linija na teritoriji grada Loznice. Za ovaj posao izabrana je ponuda ponuđača Preduzeća za saobraćaj i turizam „Banbus“. Sa pomenutim preduzećem iz Obrenovca biće potpisan javni ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika nateritoriji grada Loznice, na paketu „C“ linija.

U nastavku 21. redovne sednice Skupštine grada Loznice Milorad Matić, načelnik Gradske uprave, obrazložio je predloge rešenja o pristupanju pribvljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Loznice za potrebe proširenja groblja u naseljenom mestu Loznica i odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenom mestu Banja Koviljača.

Do kraja sednice usvojeno je i nekoliko kadrovskih rešenja iz nadležnosti Skupštine grada.