Centar za socijalni rad „Loznica“: Adekvatno i blagovremeno reagujemo na fenomen vršnjačkog nasilja

Povodom vršnjačkog nasilja koje je prijavljeno u OŠ „Vuk Karadžić“, tražili smo, od lozničkog Centra za socijalni rad, odgovore na pitanja šta je do sada urađeno i koje mere su preduzete u cilju rešavanja tog slučaja.

Odgovor prenosimo u celosti:

– Povodom konkretnog slučaja u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad „Loznica“, Policijske stanice u Loznici i same škole (direktor i pedagoško-psihološka služba) sa ciljem da se pronađe rešenje koje je u najboljem interesu maloletnog deteta, ali i druge dece koja pohađaju nastavu u ovoj školi. Na sastanku predstavnici su izneli svoja iskustva i predloge, te je zaključeno da će Centar za socijalni rad zajedno sa ostalim relevantnim ustanovama i organizacijama, a najpre školom, raditi na pružanju odgovarajućih usluga konkretnom maloletnom detetu.


Ovde je veoma važno istaći da se radi o detetu koje potiče iz deficijentne porodice u kojoj se javlja nedostatak jednog roditelja, detetu koje je više puta menjalo životnu i školsku sredinu usled česte promene mesta stanovanja roditelja, čiju porodicu odlikuje nepovoljna ekonomska situacija. Svi ovi i drugi faktori negativno su se odrazili na samo dete koje sada ima probleme u ponašanju. U odnosu na aktuelni događaj u Centru za socijalni rad „Loznica“ sa ovom porodicom rad je otpočet znatno ranije zbog neprilagođenog ponašanja deteta u prethodne dve škole tako da stručni radnici već duži vremenski period intenzivno rade sa detetom i njegovim roditeljem na prevazilaženju problema i na unapređenju roditeljskih veština. Na osnovu dosadašnjeg višemesečnog rada tokom kojeg su iscrpljeni svi oblici savetodavnog rada možemo da zaključimo da se željeni ishodi nisu ostvarili te će organ starateljstva preduzeti određene strožije mere iz oblasti porodično-pravne zaštite maloletnog deteta.


Kao ustanova socijalne zaštite koja vrši i poslove zaštite i pomoći porodici razumemo zabrinutost roditelja druge dece, kao i šire javnosti te u vezi sa tim ističemo da ćemo udruženo sa ostalim subjektima sistema borbe protiv vršnjačkog nasilja nastojati da adekvatno i blagovremeno reagujemo na fenomen vršnjačkog nasilja, navodi se u saopštenju lozničkog Centra za socijalni rad.