Radnicima u srpskom zdravstvu dodeljeno priznanje koje nosi ime heroine Velikog rata

U Ruskom domu, u ponedeljak, 3. oktobra, održana je dodela priznanja „Milosrdna sestra Darja Korobkina“ za najbolju medicinsku sestru – tehničara iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Priznanje nosi ime po mladoj ruskoj bolničarki koja se svesno odrekla lagodnog života i sa svojih 26 godina samoinicijativno iz Sankt-Peterburga došla u Srbiju, najpre u Valjevo, a potom na Gučevo, gde se odigrala jedna od najtežih bitaka Prvog svetskog rata. Kao pripadnik Drinske divizije negovala je srpske ranjenike na prvoj liniji fronta. Poginula je 1914. godine na Eminim vodama, na Gučevu.


Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika, u ime grada Loznice prisustvovao je događaju koji je organizovala Fondacija „Zajedno za osmeh“ u saradnji sa Ruskom humanitarnom misijom, srpskim odeljenjem Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda i Ruskim domom u Beogradu, želi da se oživi sećanje na mladu bolničarku i ukaže na značaj medicinskih sestara – tehničara u Srbiji, koji predstavljaju neizostavnu kariku u multidisciplinarnom timu.

Izvor: Ruski dom