Sanacija kišom oštećenih puteva

U mesnoj zajednici Filipovići danas je počela sanacija šest putnih deonica koje su bile oštećene usled nedavnih atmosferskih nepogoda. Više kamiona rizle obezbeđeno je iz budžetskih sredstava grada koja se investiraju kroz tekuće održavanje puteva u režiji Javnog preduzeća Loznica Razvoj.

Na svim putevima biće zasuta i povaljana bujična oštećenja a do kraja dana biće završeno šljunčenje lokalnog puta „L 20“ kroz centralni deo sela. U toku sutrašnjeg dana biće završeni ovi poslovi i na preostalih pet nekategorisanih puteva.


Živa i dinamična aktivnost putara odvija se i u drugim krajevima grada. Putevi se saniraju u Jarebicama, na potezu oko protivgradne stanice i u mesnoj zajednici Trbušnica, u Ulici Vere Bajan na deonici ka planini Gučevu gde se „tarup“ mašinama kose, čiste i rasecaju putne bankine, saopšteno je iz Javnog preduzeća Loznica Razvoj.