KZM Loznica: Radionice za prevenciju vršnjačkog nasilja

 U prostorijama Kancelarije za mlade, održane su edukacije koje za cilj imaju da informišu mlade o koracima i mehanizmima u prevenciji vršnjačkog nasilja.

Kancelarija za mlade Grada Loznice u saradnji sa organizacijom Udruženje za lokalne razvojne inicijative realizuje projekat pod nazivom „Stvaranje preduslova za unapređenje demografske slike“. 

„Cilj projekta je stvaranje preduslova za unapređenje demografske slike kroz podršku mladima u sprečavanju i prevenciji svih oblika vršnjačkog nasilja u školskom okruženju“, objašnjava Bojan Lučić, koordinator lozničke Kancelarije za mlade.