Javni konkurs za sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi

Javni konkurs za sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Loznice za tekuću godinu, otvoren je u petak, 4. februara.

Konkurs je namenjen projektima civilnog društva koji za cilj imaju očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti, te savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Loznicu, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika ili jedinica lokalne samouprave.

Po ovom Javnom konkursu raspodeliće se sredstva u visini od 2.8 miliona dinara, planirana Odlukom o budžetu grada Loznica za 2022. godinu, a krajni rok za podnošenje prijava je 18. februar. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu grada.