Naloženo hitno reagovanje radne grupe u cilju suzbijanja poplava

Gradonačelnik Loznice i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Vidoje Petrović održao je sastanak sa predstavnicima radnih grupa koje su podnele izveštaje sa terena na kojima je došlo da izlivanja reke Jadar i bujičnih vodotokova.


Nakon analize izveštaja naloženo je hitno reagovanje radne grupe, koja će odrediti sve kritične tačke i mesta na kojima dolazi do izlivanja usled obilnih padavina i na osnovu toga dopuniti postojeći dinamički akcioni plan za predviđene aktivnosti, a sve u cilju suzbijanja poplava.


Radnu grupu čine članovi Gradskog veća i direktori nadležnih javnih preduzeća „Naš dom“, „Loznica razvoj“ i „Vodovod i kanalizacija“.