Upravljanje vodama u skladu sa najvišim standardima jedan je od prioriteta Rio Tinta

Kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firma kompanije Rio Tinto koja u Srbiji razvija projekat Jadar, danas je održala drugi Otvoreni sastanak sa predstavnicima NVO sektora i šire javnosti, kako bi nastavila transparentan dijalog sa svim zainteresovanim stranama i pružila odgovore na pitanja u vezi sa projektom Jadar.

Sastanku, čija je tema bila upravljanje vodama u okviru projekta Jadar, prisustvovalo je oko 70 učesnika. Predstavnici kompanije i stručnjaci uglednih naučnih institucija govorili su o snabdevanju vodom kompleksa Jadar, kvalitetu vode, monitoringu površinskih i podzemnih voda, ispuštanju otpadnih voda, izvođenju hidrogeoloških radova na projektu Jadar, kao i o sistemima za prevenciju i upravljanje poplavama. U okviru sastanka, odgovoreno je i na veliki broj pitanja učesnika u vezi sa navedenim temama.

„Svesni smo da kompleksnost i veličina projekta Jadar izazivaju pažnju javnosti u svakom segmentu poslovanja. Pitanje životne sredine je već neko vreme u fokusu, a u okviru njega i tema upravljanja vodama. Za našu kompaniju je od velike važnosti odnos prema životnoj sredini i klimatskim promenama, i u skladu sa tim upravljanju vodama se pristupa prema najvišim standardima u svim operacijama Rio Tinta, kako bi se ispunili ciljevi održivosti na koje smo se obavezali. Kada govorimo o Projektu Jadar, u zaštitu životne sredine, kompanija Rio Tinto planira da investira preko 100 miliona dolara, a u postrojenje za preradu voda blizu 40 miliona dolara. Projekat Jadar će primeniti najviše standarde kada su u pitanju upravljanje vodama, bezbednost i zaštita od poplava.“, Margareta Milosavljević, glavni savetnik za zaštitu životne sredine.

Imajući u vidu da je projekat Jadar jedna od vodećih grinfild investicija u Srbiji, razumljivo je da izaziva veliku pažnju javnosti i nevladinih organizacija. Upravo iz tog razloga, cilj kompanije je da posredstvom serije otvorenih sastanaka, uspostavi dijalog sa svim zainteresovanim stranama na bazi tačnih, relevantnih i transparentnih informacija i odgovori na sva pitanja u vezi sa razvojem projekta.

Rio Sava će i u narednom periodu nastaviti da organizuje otvorene sastanke u vezi sa razvojem projekta Jadar, a sledeći sastanak na temu upravljanja otpadom u okviru projekta Jadar biće održan sredinom jula.

Za sva pitanja u vezi sa projektom ,,Jadar’’ u svakom trenutku građani se mogu obratiti putem maila jadar.press@riotinto.com