Tehnička škola Loznica organizovala virtuelnu prezentaciju obrazovnih profila

U skladu sa uslovima koje je nametnula pandemija virusa korona, loznička Tehnička škola organizovala je „Otvorena vrata“  u virtuelnom svetu.

Svršeni osnovci mogu dobiti sve informacije o upisu na sajtu škole u delu Upis 2021/2022.

To je prostor gde je zainteresovanim đacima predstavljeno sve što bi inače ponudili tokom posete školi. Ponuđen je virtuelni obilazak škole, plan upisa, predstavljanje obrazovnih profila.

Ove godine planiran je upis 8 odeljenja u prvi razred u tri područja rada.

Koliko učenika će biti upisano u svako odeljenje, za  RTV Podrinje je objasnio direktor škole, Goran Gordanić.