Počeo upis u vrtićima PU Bambi

PU Bambi u Loznici raspisala je konkurs za upis dece u radnu 2021/2022. godinu. Konkurs će trajati od 19. aprila do 21. maja tekuće godine. Kako navode iz ustanove, prijava dece za upis u novu radnu godinu obavljaće se isključivo elektronskim putem na portalu eUprave – putem usluge eVrtić.


Roditelji koji konkurišu za pripremni predškolski program u četvoročasovnom trajanju u prostorima pri osnovnim školama, a koji nemaju tehničke mogućnosti da zahtev za upis podnesu elektronskim putem, upis mogu obaviti 12. maja tekuće godine u 12 časova ispred škole u koju nameravaju upisati dete, gde će od vaspitača preuzeti zahtev koji će na licu mesta popuniti.
Rezultati konkursa biće objavljeni u roku od 15 radnih dana od dana isteka roka za predaju dokumentacije, na oglasnoj tabli u vrtiću „Čarolija“ i „Bambi“ i na sajtu ustanove www.bambilo.rs .

Pismeni prigovori roditelja na rezultate konkursa kao i zahtevi za premeštaj deteta u drugi objekat, primaće se u vrtiću „Čarolija“ u roku od 8 dana od dana isticanja rezultata konkursa, u vremenu od 7:30-14:30 časova. Naknadnog vremena za prigovore neće biti.


Konačne liste primljene dece za radnu 2021/2022. godinu biće objavnjene na sajtu ustanove www.bambilo.rs i oglasnoj tabli vrtića „Čarolija“ i „Bambi“ najkasnije do 18. juna.


Potpisivanje ugovora sa roditeljima (starateljima) čija su deca upisana u vrtiće, obaviće se u periodu od 16. avgusta do 31. avgusta 2021. godine kod sekretara ustanove. Prilikom potpisivanja ugovora za narednu godinu roditelji čija su deca ranije upisana u ustanovu moraju priložiti dokaz o izmirenju svih obaveza za prethodnu radnu godinu. Roditelj je dužan da dokaz o zdravstvenom stanju deteta i urednom vakcionisanju (odnosno potvrdu da dete ima privremenu kontraindikaciju i da zbog nje nije vakcinisano; odnosno potvrdu stručnog tima za dete koje ima trajnu kontraindikaciju i da ne može biti vakcinisano; uredno popunjen obrazac) dostavi na uvid prilikom potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama između davaoca i korisnika usluga, i preda vaspitaču prvog dana dolaska deteta u ustanovu.

Bez navedene potvrde, u skladu sa članom 32. stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dete neće biti smešteno u vrtić.