Sanacija otpada u krugu „Celuloze“


Proteklog vikenda započeta je velika akcija čišćenja divlje deponije koja se nalazi prostoru nekadašnje Viskozine fabrike „Celuloze“. Prema informaciji iz Komunalnog javnog preduzeća „Naš dom“ u subotu i juče je sa ovog prostora transportovano oko 500 kubika kombinovanog kompresovanog otpada.


Dvodnevne aktivnosti na uklanjanju celokupnog komunalnog i građevinskog otpada uspešno su završene uz saglasnost stečajnog poverenika za „Celulozu“ Bogdana Radlovića.
Član Gradskog veća Biljana Filipović istakla je da je grad je uvideo potrebu sanacije divljih deponija zbog čega je KJP „Naš dom“ izradilo 2019. godine Katastar divljih deponija prema zakonskim propisima, a lokalna samouprava je obezbedila sredstva za njihovo čišćenje u skladu sa prioritetima koji se pre svega odnose na one koje se nalaze pored saobraćajnica.
Kako je navela, prošle godine sprovedena je sanacija oko 30 divljih deponija, a aktivnosti na njihovom čišćenju biće nastavljene i u ovoj godini.
Ona je apelovala na sve građane da komunalni otpad odlažu u kontejnere i druge prostore predviđene za to u cilju očuvanja i zaštite životne sredine.