Gradsko veće Loznice usvojilo Odluku sa finasijskim planovima mesnih zajednica

Gradsko veće Loznice dalo je saglasnost na finasijske planove svih mesnih zajednica za realizaciju planiranih aktivnosti u tekućoj godini. Odlukom o budžetu grada Loznice za 2021. godinu obezbeđena su sredstva za rad mesnih zajednica u iznosu od oko 40 miliona dinara, pri čemu je najveći deo ovog iznosa opredeljen za tekuće popravke i održavanje objekata, plaćanje komunalnih usluga, za kancelarijski materijal i slično – navodi Marko Jovanović, član gradskog veća resorno zadužen za rad mesnih zajednica.

Jovanović ističe da grad Loznica posvećeno i u kontinuitetu radi na podizanju kvaliteta i uslova života u svakoj od 56 mesnih zajednica, vodeći računa o ravnomernom razvoju u svim delovima našeg grada. Sredstva u iznosu od 40 miliona dinara su samo deo finasijske podrške mesnim zajednicama, dok se najveća ulaganja realizuju putem javnih preduzeća čiji je osnivač grad Loznica.