Urađena dekorativna fasadna rasveta na zgradi Muzeja Jadra

Na zgradi Muzeja Jadra koji se nalazi u sastavu Centra za kulturu “Vuk Karadžić“ Loznica urađena je dekorativna fasadna rasveta.

Odlukom Skupštine opštine Loznica od 8. decembra 1986. godine, zgrada „Stare apoteke“ u kojoj se nalazi Muzeja Jadra proglašena je za kulturno dobro-spomenik kulture. Prethodnih dana zgrada „Stare apoteke“ uređena je tako što su na fasadi prizemlja i sprata do Ulica Miodraga Borisavljevića i Pašićeve, između prozora na uskim stubovima (u gipsnom ramu), centralno postavljene svetiljke koje dvostrano sa dva uska snopa obasjavaju prostor. Postavljena rasveta doprineće dekorativnosti i bezbednosti objekta.

Postavljena rasveta doprineće dekorativnosti i bezbednosti objekta