Urgentni centar ponovo radi

Služba urgentnog prijema Opšte bolnice u Loznici u petak, prvog septembra, je ponovo počela sa radom posle tromesečne pauze izazvane poplavom njenih prostorija, 30. maja ove godine.

Načelnik službe prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja dr Milorad Tadić, je podsetio da je tokom poplave u maju nastradala kompletna Služba urgentnog prijema smeštena u suterenu hirurško-ginekološkog bloka bolnice.

Voda je tada ušla u službu prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja, kabinet za rendgen i CT dijagnostiku, specijalističke ambulante neurologije, psihijatrije, ortopedije, urologije i hirurgije, a pričinjena šteta nastala tada procenjena je na 17,1 milion dinara.