Grad Loznica i ove godine izdvaja sredstva za zapošljavanje lica sa evidencije NSZ

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Loznica, potpisala je sporazume o sufinansiranju programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini sa sve četiri lokalne samouprave, među kojima su grad Loznica i opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija.

Ovim sporazumima udružena su sredstva Nacionalne službe, grada Loznice i susednih opština:Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija, koja će se uložiti u realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja.

Između grada Loznice i Nacionalne službe za zapošljavanje zaključen je sporazum u iznosu od 22 miliona dinara i biće realizovane četiri mere i to: program samozapošljavanja, program subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, program javnih radova i program stručne prakse.

Grad Loznica, takođe, je izdvojio sedam miliona i 700 hiljada dinara za poseban program stručne prakse koji će se realizovati u javnom sektoru.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje navode da je sa opštinom Mali Zvornik zaključen sporazum za sufinasiranje programa samozapošljavanja za 10 lica  u ukupnom iznosu od tri miliona dinara, kao i da postoje naznake da će ta lokalna samouprava izdvojiti dodatna sredstva za zapošljavanje.

Opština Ljubovija je izdvojila sredstva u iznosu od tri miliona i 900 hiljada dinara za realizaciju tri mere: program samozapošljavanja, program javnih radova i program stručne prakse.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Loznici, napominju da je javni poziv za program samozapošljavanja u opštini Mali Zvornik, kao i za sva tri programa u opštini Ljubovija, otvoren prvog juna. U narednim danima biće poznati i datumi raspisivanja javnih poziva za grad Loznicu i opštinu Krupanj.

Krajnji rok za raspisivanje svih javnih poziva je 16. jun 2023. godine.