Trka za IT odeljenje lozničke Gimnazije

U lozničkoj Gimnaziji, u subotu, 20. maja, će biti organizovan prijemni ispit za upis učenika u specijalizovano IT odeljenje.

Nakon toga, od 31. maja do 2. juna biće organizovana i proba državne mature za učenike trećeg razreda.

Ove godine vlada veliko interesovanje učenika za upis u IT odeljenje lozničke Gimnazije. Direktor škole, Darko Nestorović, kaže da se prijavilo 53 učenika na 20 slobodnih mesta, kao i da je pred zaposlenima, u subotu, 20. maja, veliki posao.

Probni maturski ispit biće realizovan prema kalendaru za tekuću školsku godinu, u svim srednjim školama u Srbiji, 31. maja, 1. juna i 2. juna.

Testove iz maternjeg jezika, matematike i izabranog trećeg predmeta, radiće učenici trećeg razreda četvorogodišnjih srednjih škola. Pitanja i zadaci na testovima pokrivaće gradivo do kraja trećeg razreda srednje škole, u skladu sa važećim standardima postignuća. Standardi postignuća, priručnici za njihovu primenu sa primerima zadataka i pitanja, mogu se naći na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Sadašnji učenici četvorogodišnjih srednjih škola su prva generacija koja će polagati državnu maturu iduće godine, na kraju četvrtog razreda.

Državna ili velika matura zamišljena je kao završni test za srednjoškolce koji bi, pre svega, trebalo da zameni prijemne ispite koje sprovode fakulteti.