Raspisani konkursi za poljoprivrednike

Grad Loznica iz godine u godinu izdvaja značajna sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede pa su u budžetu za 2022. godinu planirana 32 miliona dinara za ovu namenu.

U skladu sa Programom mera za podršku u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u tekućoj godini danas su raspisana 3 konkursa, saopštio je načelnik Odeljenja za privredu Jovan Miladinović.

Najviše novca opredeljeno je za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava, oko 20 miliona dok je za osiguranje životinja, useva, plodova i rasadnika planirano 1.800.000 dinara. Treći konkurs je za veštačko osemenjavanje a na raspolaganju je 1.000.000 dinara, naveo je Miladinović.

Osnovni uslov je da poljoprivredna gazdinstva budu registrovana i u aktivnom statusu a takvih je, na teritoriji Loznice, ukupno oko 4.600, rekao je načelnik gradskog Odeljenja za privredu.