Klizalište u Loznici od 1. decembra, odlučeno na Gradskom veću

Na redovnoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović, utvrđena je Odluka o izvršenju budžeta Grada Loznice i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realiozovanih aktivnosti u lozničkim javnim preduzećima, za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, zatim predlozi odluka za planove detaljne regulacije za groblje u Zajači i Baščelucima i druge tačke.


U cilju nastavka podsticaja porodici i rađanju, Gradsko veće utvrdilo je i Odluku o raspisivanju drugog Javnog poziva za dodelu bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području iz budžeta grada Loznice za 2021. godinu, a sličan konkurs Grad Loznica je prvi u Srbiji raspisao pre pet godina, na inicijativu gradonačelnika Vidoja Petrovića, sa idejom da mladi ostanu ili se vrate da žive na selu i zasnuju porodice.


Za prvi javni poziv u ovoj godini iz budžeta Grada opredeljeno je i utrošeno 1.8 miliona dinara, zahvaljujući čemu su tri porodice dobile sredstva za za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom, dok će za drugi, koji će uskoro biti raspisan, rebalansom budžeta biti izdvojeno 4.2 miliona dinara.


Novina, koja će obradovati građane, a prvenstveno mlade je, i Rešenje doneto na sednici Veća, kojim se Turističkoj organizaciji grada Loznice daje na privremeno korišćenje nepokretnost u javnoj svojini grada Loznice radi postavljanja montažnog klizališta, dimenzija 25×12 metara na javnom parkiralištu iza Vukovog doma kulture, u periodu od 1. decembra 2021. do 31. januara 2022. godine, tokom kojeg će JP „Parking servis“ obustaviti kontrolu i naplatu parkiranja za parking mesta koja će biti nedostupna zbog klizališta.


Članovi Gradskog veća istakli su da je postavljanje klizališta u zimskom periodu, dobar način da mladi kvalitetno provode svoje slobodno vreme, imajući na umu uticaj pandemije i u određenoj meri restriktivan način društvenog života.


Gradsko veće je utvrdilo i Program rada Saveta za bezbednost saobraćaja, predlog Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Grada Loznice i ostale tačke dnevnog reda.