Rio Tinto: Poplavljeni pijezometri ne nose ekološki rizik po okolinu

Povodom izlivanja reke Jadar usled sezonskih obilnih padavina obaveštavamo javnost da plavljenje osmatračkih bunara (pijezometara) postavljenih u poljima ne nosi ekološki rizik po kvalitet voda i okolinu. Razumemo zabrinutost građana za ekološke teme i osećamo obavezu da odgovorimo na sva pitanja u vezi sa našim radom. 

Područje Jadra makar jednom godišnje susreće se sa srednjim intezitetom padavina, što je bio slučaj i protekle nedelje. Pomenuti kišni talas, između ostalog, rezultirao je i sporadičnim plavljenjem pijezometara (osmatračkih bunara). Geološki tim Rio Sava Exploration posle jakih i obilnih padavina i nakon povlačenja vode u korito, izlazi na teren i vrši proveru funkcionalnosti pijezometara. Napominjemo da do sada nismo imali oštećenja niti registrovanu mehaničku neispravnost usled poplave. Voda se brzo povlači ali ostaju manja „zabarenja“ koja ne izazivaju nikakve posledice ni po pijezometre, ni po okolinu.  

Podsećamo javnost da pomenuti pijezometri mogu biti potopljeni i znatno većim poplavnim talasom i da ni tada neće doći do mešanja  podzemnih voda sa površinskim vodama. Tokom velikih majskih poplava 2014. godine, procenjena dubina poplavnog talasa u polju je bila od 1 do 2,5 metara, što je dovelo do plavljenja svih pijezometara bez ikakvih posledica po okolinu, jer su svi pijezometri mehanički ispravni i propisno zatvoreni.

Mehanizam kretanja voda je takav da poplave nemaju efekat na duboke mineralizovane vode i obratno, duboke vode se ne mešaju sa plitkim aluvijalnim i površinskim vodama.