Počelo polaganje male mature

Mali maturanti od 23. do 25. juna polažu završni ispit. Prvog dana iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, drugog dana je provera znanja iz matematike a trećeg dana kombinovani test.

I ove godine, rang liste se formiraju na osnovu broja skupljenih poena tokom školovanja koji se dobija množenjem prosečnih ocena tokom šestog, sedmog i osmog razreda sa četiri (maksimalno 60) i broja osvojenih poena na završnom ispitu. Završni ispit se sastoji od testa iz srpskog (maternjeg) jezika i matematike (svaki tačan odgovor se množi sa 0,65) i kombinovanog testa koji se sastoji od tri pitanja iz hemije, po četiri pitanja iz istorije, geografije i fizike i pet pitanja iz biologije pri čemu se svaki tačan odgovor množi sa 0,70 što daje maksimalnih 40 poena koje je moguće dobiti na završnom ispitu, a u ukupnom zbiru 100 poena.

Prema kalendaru aktivnosti, preliminarni rezultati na nivou škola biće poznati 27. juna do 10 časova, nakon čega će biti moguće podnošenje prigovora na rezultate, do 16 časova.

Konačni rezultati biće objavljeni 2. jula, zatim 3. i 4. jula sledi popunjavanje i predaja liste želja od 08 do 15 časova.

Zvanični rezultati raspodele po školama biće objavljeni 11. jula do 08 časova, nakon čega će biti poznato koliko je slobodnih mesta preostalo za drugi krug.

Drugi upisni krug planiran je od 18. do 28. avgusta.