“Dan učionice na otvorenom” u OŠ Vuk Karadžić

Savez učitelja Republike Srbije se uključio u globalnu akciju „Outdoor classroom day“  (Dan učionice na otvorenom), prilagođavajući je potrebama i mogućnostima naših škola, kao i trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Loznička OŠ “Vuk Karadžić”  rado se odazavala njihovom pozivu i organizovala niz zanimljivih aktivnosti na otvorenom.

Učenici prvog razreda učestvovali su u akciji „Posadi svoj cvet“, učenici drugog razreda su igrali tradicionalne igre (nadvlačenje konopca, bacanje kamena sa ramena, trka u džakovima, jaja u kašikama, igre sa klikerima i školice), učenici trećeg razreda su imali priliku da nauče nešto novo o biljkama koje nas okružuju pa su ih skupljali i pravili odeljenjski herbarijum.

U sklopu manifestacije, učenici četvrtog razreda organizovali su biljni maskenbal.