Nova turistička signalizacija na teritoriji Loznice

Turistička organizacija grada Loznice je realizovala projekat „Postavljanje turističke saobraćajne signalizacije i turističkih motiva na teritoriji grada Loznice“.

Saobraćajnom signalizacijom, sekundarnog značaja, markirani su i obeleženi turistički lokaliteti u Loznici, Banji Koviljači, Tršiću, Tronoši, Lešnici, Tekerišu, Draginacu, na planinama Gučevo i Cer, kao i u blizini reke Drine.

Projekat je obuhvatao postavljanje dvojezičnih znakova, na srpskom i engleskom jeziku, vozačke i pešačke signalizacije na državnim putevima i uličnoj mreži, 10 znakova dobrodošlice i 5 doviđenja kao i instalaciju info tabli na 14 turističkih odredišta. Projektom je bila predviđena izrada i postavljanje 204 table, kao i uklanjanje stare i nevažeće signalizacije. Ukupna vrednost realizacije projekta je 50 hiljada evra.


Projekat je podržala Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“ donirajući sredstva u iznosu od 10 hiljada evra.