U Loznici održana 22. redovna sednica Skupštine grada – Usvojen završni račun budžeta grada za prošlu godinu

Sednica je počela minutom ćutanja u znak odavanja pošte nastradalima u masovnim ubistvima u Beogradu i okolini Mladenovca, 3. i 4. maja.

Foto: RTV Podrinje

Pre prelaska na planirani dnevni red, na kom se ovog puta našlo ukupno 7 tačaka, predsednica Skupštine grada Loznice, Milena Manojlović Knežević, podsetila je odbornike i javnost da je usled obilnih padavina koje su zahvatile teritoriju našeg grada, 31. maja, uvedeno vanredno stanje koje je i dalje na snazi.

Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika, dodao je da je samo u maju mesecu na teritoriji Loznice palo 249 litara kiše po metru kvadratnom.

Kako je vanredno stanje i dalje na snazi predlog odbornika opozicije da se u dnevni red 22. redovne sednice Skupštine grada uvrsti i Informacija sa izveštajem o stanju na terenu nakon obilnih padavina, nije usvojen.

Prva tačka koju su odbornici razmatrali i podržali bio je predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Loznice za 2022. godinu.

Predloženu odluku prethodno je obrazložio Zoran Tomić, načelnik Odeljenja za finasije i lokalnu poresku administraciju, navodeći, između ostalog, da su ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta za 2022. godinu utvrđeni u iznosu od 2 milijarde 787 miliona dinara, odnosno za 12 odsto ili 291 milion dinara više u odnosu na isti period u 2021. godini. Tomić je istakao da se iz godine u godinu nastavlja tendencija rasta izvornih prihoda budžeta grada, kao i da su porezi na zarade ostvareni u iznosu od milijardu 145 miliona dinara, što je za 175 miliona dinara više nego u 2021. godini.

Tekući rashodi ostvareni su na nivou od 2 milijarde 313 miliona dinara i za 362 miliona dinara su veći u odnosu na 2021. godinu, dok ukupni rashodi iznose 3 milijarde 49 miliona dinara ili 611 miliona više u odnosu na godinu ranije.

U okviru diskusije o završnom računu budžeta grada Loznice za 2022. godinu gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović, je dao svoj komentar na izlaganja odbornika.

U nastavku sednice, odbornici su  razmatrali i usvojili Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije stambeno – poslovnog kompleksa u Ulici Filipa Kljajića u Loznici. Cilj izrade pomenutog plana je stvaranje planskog osnova za uređenje i korišćenje prostora namenjenog za izgradnju koji se nalazi na jednom od najznačajnijih razvojnih poteza u Loznici.

U sklopu 22. redovne sednice odbornici su, između ostalog, razmatrali i usvojili predloge rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju sa finasijskim izveštajem javnih preduzeća i ustanova za period od januara do decembra 2022. godine, kao i predlog rešenja iz imovinske, pravne i kadrovske oblasti.