Sutra zaseda lokalni parlament

U Loznici će sutra biti održana 22. redovna sednica Skupštine grada Loznice. Direktan prenos i ovog puta možete pratiti na programu RTV Podrinje, sutra od 10 časova.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se dnevni red sa ukupno sedam tačaka, među kojima, Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Loznice za 2022. godinu.

Kako se navodi u skupštinskom materijalu, ovom odlukom utvrđuje se konsolidovani završni račun budžeta grada Loznice za pomenuti period, ukupno ostvareni prihodi, primanja, rashodi i izdaci, kao i finansijski rezultat budžeta grada Loznice za prošlu godinu.

U skladu sa tom odlukom, ostvareni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinasijske imovine budžeta grada Loznice za 2022. godinu iznose dve milijarde 959 miliona 92 hiljade dinara.

Izvršeni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu budžeta grada Loznice za prošlu godinu iznose dve miljarde 698 miliona 253 hiljade dinara, a finasirani su iz budžetskih primanja u iznosu od dve milijarde 542 miliona 927 hiljada dinara i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 155 miliona 326 hiljada dinara.

Predloženu odluku obrazložiće Zoran Tomić, načelnik Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju.

Odbornici će razmatrati i Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije stambeno – poslovnog kompleksa u Ulici Filipa Kljajića u Loznici. Cilj izrade pomenutog plana je stvaranje planskog osnova za uređenje i korišćenje prostora namenjenog za izgradnju koji se nalazi na jednom od najznačajnijih razvojnih poteza u Loznici.

U sklopu 22. redovne sednice odbornici će, između ostalog, razmatrati predloge rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju sa finasijskim izveštajem javnih preduzeća i ustanova za period od januara do decembra 2022. godine, kao i predlog rešenja iz imovinske, pravne i kadrovske oblasti.

Sednica Skupštine grada Loznice biće održana sutra, sa početkom u 10 časova, u velikoj sali Skupštine grada. Podsećamo, direktan prenos možete pratiti na programu RTV Podrinje.