Građani odlučuju o budućnosti Loznice

U Gradskoj upravi u toku je javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja grada Loznice za period od 2024. do 2030. godine.

Biljana Filipović, koordinator ovog značajnog projekta, pozvala je građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja grada Loznice za period od 2024. do 2030. godine, koja će u gradskoj upravi trajati od 7. do 26. juna tekuće godine.

Javna prezentacija Nacrta Plana razvoja grada Loznice biće organizovana u sali Skupštine grada Loznice, 26. juna 2023. godine, sa početkom u 12 časova.

Nacrt Plana razvoja građani mogu pročitati na internet stranici grada. Inicijative, predlozi, sugestije i komentari građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi dostavljaju se gradskoj upravi putem elektronske pošte na adresu ler@loznica.rs ili poštom na adresu Krađorđeva br. 2 ili lično sa napomenom na koverti – Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja grada Loznice za period 2024 – 2030. godine, najkasnije do 21. juna 2023. godine, do 15 časova.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari se dostavljaju na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici grada Loznice.