U susret javnoj raspravi o Planu razvoja grada Loznice

Posle višemesečnog rada i sastanaka članova Kordinacionog tima i rukovodilaca radnih grupa juče je prezentovan Nacrt Plana razvoja grada Loznice za period od 2024. do 2030. godine. Shodno odluci Skupštine grada Loznice od prošle godine Plan razvoja kao krovni planski dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja za jedinicu lokalne samouprav sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju, odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja i kratak opis odgovarajućih mera koje se dalje razrađuju srednjoročnim planom i drugim dokumentima javnih planova.


Prioritetni ciljevi Plana razvoja grada Loznice su:
ekonomski razvoj, razvoj saobraćaja i infrastrukture, zaštita životne sredine, i društveni razvoj.


Kroz široku lepezu učesnika iz raznorodnih stručnih oblasti od prve sednice 15. decembra 2022. godine ostvaren je, kako se ocenjuje, kvalitetan pristup svakoj od ove četiri oblasti i direktno uključivanje zainteresovanih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora. To je veoma važno za dugoročno partnerstvo, ističu članovi Koordinacionog tima.


Tokom proteklog perioda organizovane su radionice, tematski okrugli stolovi, partnerski forum, upitnici za sva četiri razvojna pravca.


Naredni korak u procesu usvajanja Plana razvoja predstavlja sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja grada Loznice, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Tako će i najšira javnost biti zamajac sadržaja ovog dokumenta.


Građani će, već od sutra biti u prilici da daju sugestije i predloge na Nacrt Plana razvoja elektronskom poštom ili ličnim dostavljanjem obrazca za predloge.


Nakon toga biće sačinjen Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, kao sastavni deo nacrta Plana razvoja koji će dalje biti prosleđen na usvajanje Skupštini grada Loznice.