Proglašena vanredna situacija na teritoriji grada Loznice – Angažovani svi kapaciteti sistema smanjenja rizika od katastrofa

U utorak 30.maja grad Loznicu i okolinu zadesila je vremenska nepogoda u kojoj je količina padavina na teritoriji grada iznosila je oko 70 l/m2, usled čega je došlo do porasta nivoa vodostaja na vodotokovima na teritoriji grada Loznice, a posebno na vodotokovima II reda (Bolnički potok, Klubački potok, Šački potok, Žeravija, Krivaja, Cernica, Korenita, Karlagan, Ribarička reka, Tronoša). Navedeni vodotokovi su se izlili u 20 mesnih zajednica (Krajišnici, Crnogora, Stepa Stepanović, Lešnica, Donji Dobrić, Čokešina, Klupci, Gradilište, Trbušnica, Runjani, Stepa Stepanović, Gornja Badanja, Donja Badanja, Draginac, Korenita, Krivajica, Cikote, Jarebice, Ribarica, Jadranska Lešnica). Nakon prestanka padavina i relativnog smirivanja stanja na terenu 30. maja oko 23 časa održana je vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Loznice kojom je predsedavao komadant štaba Vidoje Petrović gde su podneti izveštaji radnih grupa o stanju na terenu.


Konstatovano je da je usled obilnih padavina došlo je i do plavljenja jednog dela ulica u gradskim mesnim zajednicama i otežanog odvijanja saobraćaja. Na udaru snažnih vodenih bujica našli su se putevi i objekti komunalne i elektroenergetske infrastrukture. Poplavljeno je oko 200 domaćinstava sa pomoćnim objektima, dok je voda prodrla u oko 15 stambenih objekata (od kojih je najviše u ulice Luna Milovanovića u Klupcima,7 objekata), kao i prostorije Urgentnog centra Opšte bolnice gde je pričinjena značajna materijalna šteta, kako na objektu tako i na opremi i uređajima. U pomenutim stambenim objektima u ulici Luna Milovanovića je iz bezbednosnih razloga izvršeno privremeno isključenje električne energije. Na ostalom području grada Loznice snadbevanje električnom energijom odvija se nesmetano. Konstatovano je da je izvršena hitna sanacija prioritetnih putnih pravaca na teritoriji ugroženih mesnih zajednica i saobraćaj se odvija nesmetano, a snabdevanje pijaćom vodom odvija se nesmetano na teritoriji grada Loznice. Angažovani su svi kapaciteti sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Grada Loznice, a pre svega ljudski i materijalni resursi, kao i KJP Naš dom, JP Vodovod i kanalizacija i JP Loznica razvoj. Ukupno je angažovano oko 50 lica, 10 pumpi za crpljenje vode, 10 radnih mašina i veći broj prevoznih sredstava. Sve vreme radni timovi bili su angažovani na praćenju stanja na terenu, preduzimanju odgovarajućih mera zaštite i spasavanja i otklanjanju posledica koje su izazvane obilnim padavinama.


Na sednici Štaba za vanredne situacije naloženo je i da se preduzmu dodatne mere:
• Preduzimanje aktivnosti na pripremi 1000 vreća peska, smeštenih na palete i njihovo dopremanje na kritične tačke.
• Dostavljanje 100 paketa sa hranom najugroženijim porodicama.
• Dostavljanje ćebadi.
• Obezbeđenje autocisterni sa pitkom vodom na nekoliko ugroženih lokacija.
• Angažovanje svih raspoloživih snaga na raščišćavanju terena, pre svega na putnoj infrastrukturi, kao i pranje gradskih ulica na kojima su ostali ostaci mulja i taloga usled pomenutih bujica.
• Naloženo je gradskom menadžeru da održi sastanke sa profesionalnim upravnicima stambenih zajednica koji imaju probleme sa poplavljenim podrumima.
• Uvedeno je 24 časovno dežurstvo u Situacionom centru Gradskog štaba za komunikaciju i davanje upustava građanima.
• Pojačan je rad Komunalne milicije.
• Određen je jedan broj vozila Doma zdravlja za odvoženje pacijenata koji nisu u mogućnosti da svojim vozilima dođu do zdravstvenih ustanova.
• Grad Loznica je angažovao svoja vozila za potrebe ugoženih građana.

Situacija na terenu se konstantno prati.

Danas, 31.05.2023.godine u 08 časova održana je druga vanredna sednica Štaba za vanredne situacije grada Loznice na kojoj su sva angažovana lica, preduzeća i ustanove podnele izveštaj.
U međuvremenu pridružili su se i pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a, a važno je napomenuti da su sve ovo vreme u okviru združenog delovanja bili prisutni i pripadnici Policijske stanice Loznica i Vatrogasno spasilačke jedinice Loznica.
Polazeći od stanja na terenu i dalje moguće opasnosti od izlivanja vodotokova- poplava, Gradski štab za vanredne situacije doneo je zaključak o predlogu gradonačelniku za donošenje odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Loznice, što je nakon toga i učinjeno -proglašena je vanredna situacija na teritoriji grada Loznice.
Po završenoj sednici nastavljen je rad na terenu.
Imajući u vidu da je ovo područje označeno kao područje rizika, crvenim meteo alarmom Gradski štab za vanredne situacije grada Loznice će sve vreme biti angažovan prvenstveno na terenu i nalaziće se u tzv.“stalnom“ zasedanju.