Sledeće nedelje novi konkurs za učešće u projektu „Mali Zvornik po meri građana“

Opština Mali Zvornik nastavlja realizaciju projekta „Mali Zvornik po meri građana“, u saradnji sa organizacijom „HELVETAS SRB“.

Projekat predstavlja oblik uključivanja građana u budžetski proces, kroz omogućavanje građanima da svojom inicijativom utiču na trošenje dela sredstava prikupljenih od poreza na imovinu.

Realizacija prve faze, u saradnji sa Vladom Švajcarske, ukazala je na činjenicu da je participacija proces koji je privukao pažnju građana, što je direktno rezultiralo realizacijom 9 projekata predloženih od strane neformalnih grupa građana, a navedeni projekti realizovani su u 8 mesnih zajednica, od čega šest seoskih i dve gradske.

Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik opredeljena su sredstva od 3.000.000,00 dinara za nastavak projekta, na osnovu Memoranduma o saradnji projekat će biti podržan od strane „HELVETAS SRB“ sa dodatnih 1.950.000,00 dinara.