DAN SEĆANJA NA ŽENE ŽRTVE NASILJA

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog iskazalo je puno razumevanje za zabrinutost građanki i građana i duboku žal za svim ubijenim ženama i devojčicama, saosećajući i sa svim ženama i devojčicama koje su izložene nekom vidu nasilja.

Vlada Srbije ustanovila je 18. maja 2017. godine Dana sećanja na žene žrtve nasilja u cilju podsećanja na rizik od femicida i njegove posledice. U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata u oblasti unapređenja ljudskih prava sa ciljem sprečavanja nasilja nad ženama.

Reč je o Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, sa pripadajućim pravilnicima kojima se bliže uređuju obaveze prema ovom zakonu, zatim o Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, Strategiji za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine i Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine – sva tri dokumenta sa pratećim akcionim planovima za njihovo sprovođenje, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, jedno poglavlje je posvećeno sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, čime je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dalo svoj doprinos za dodatno ojačavanje pravnog okvira Republike Srbije za borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Pored toga, u svaki godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uvrstilo je raspoložive podatke o femicidu u Republici Srbiji, (dostupni javnosti na internet stranici Ministarstva u rubrici „Dokumenta“ – „Izveštaji“), kako bi ojačalo svest o pošasti ovog zla u našem društvu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je, povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maja, da ubijene žene nisu brojevi i statistika i da je neophodno da ujedinjeno stanemo i nastupimo protiv ovog najekstremnijeg oblika rodno zasnovanog nasilja. „Republika Srbija je među prvima ratifikovala Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici nakon čega su usledile opsežne normativne promene, zahvaljujući kojima porodično nasilje više nije privatna stvar već društveni problem. Uvedene su mere zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, strože kazne, zabrana približavanja i komunikacije sa žrtvom, a usvojen je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Uprkos tome, za nepunih pet meseci skoro nijedna nedelja nije prošla da žena nije izgubila život od ruke partnera, najčešće bivšeg, a broj od 17 ubijenih žena opominje društvo da rešavanje ovog problema treba da se podigne na najviši nivo“, navela je.