Liste upisanih u lozničke vrtiće biće objavljene krajem maja

Gradsko veće Loznice je na poslednjem zasedanju, između ostalog, prihvatilo predlog odluke kojom se u skladu sa preporukom nadležnog ministarstva utvrđuje da u Predškolskoj ustanovi Bambi za 20 procenata bude veći broj dece koja se mogu upisati u vaspitne grupe.

Prema rečima Ivane Savić, direktorice PU „Bambi“ u Loznici, svake godine u skladu sa dozvoljenim zakonskim okvirima broj dece u lozničkim vrtićima se povećava do maksimuma usled velikog interesovanja.

Prošle godine je na listi čekanja ostalo više od 300 mališana, oni su dobili priliku da se ove godine, bez konkursa, direktno upišu u novi vrtić „Kolibri“ koji je u potpunosti završen i čeka svoju upotrebnu dozvolu. Novi vrtić u Lozničkom Polju ima kapacitet za upis 270 mališana.

Konkurs za upis dece u radnu 2023/2024. godinu trajao je od 3. do 28. aprila.

Ove godine deca odnosno njihovi roditelji su mogli da konkurišu za upis u vrtiće: Kolibri (270), “Leptirić” (39 mesta), “Čarolija” (21), “Bambi” (81), “Pčelica” (20), “Pinokio” (22), “Zvončić” (14), dok u objektu “Lane” nije bilo slobodnih mesta. Sve ukupno, za narednu godinu je predviđeno 197 slobodnih mesta.

Zahteve roditelja koji su konkurisali za prijem dece na slobodna mesta u vrtićima boduje komisija za prijem dece u cilju utvrđivanja prioriteta upisa, u skladu sa kriterijumima definisanim Pravilnikom o uslovima za prijem, upis, boravak i ispis dece u PU “Bambi”.

Pravo učešća na konkurs su imali roditelji ili staratelji dece koja su rođena od prvog marta 2017. godine do 30. septembra 2022. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni 22. maja, na oglasnoj tabli u vrtićima “Bambi” i “Čarolija” i na sajtu PU “Bambi”.